V Stožku máme aktívne 3 spoločenstvá Ruže.

Ružencové bratstvá sú organizované skupiny veriacich, ktoré svojou činnosťou sledujú spoločný cieľ – šírenie dobra cez osobné seba posväcovanie, cez prehlbovanie viery jednotlivých členov, cez prehlbovanie ich lásky k Bohu a k ľuďom okolo nich.

Viac info