V Stožku vo farnosti máme aktuálne 2 podomové kaplnky Panny Márie. Vždy v nedeľu si rodina prevezme kaplnku v kostole a vráti ju o týždeň v nedeľu. Pre viac informácií, prípadne zapísania sa medzi domácnosti, ktoré prijímajú Pannu Máriu do svojich domovov sa obráťte na Andreu Kminiakovú alebo Mariannu Bohumeľovú.

Viac info

 

 

 

„Od tejto chvíle vás ona sama bude navštevovať
vo vašich vlastných príbytkoch, pretože si praje
vniesť do vašich životov útechu, ktorú nám vždy ponúka.
Ona si praje, aby sme si sadli blízko k nej
a rozprávali sa s ňou, ako to robila aj sv. Katarína.
Tento dialóg lásky a dôvery vás určite povzbudí
a pomôže vám premeniť vaše životy.“