Modlitby matiek vznikli v našej farnosti v auguste 2017. Momentálne sú aktívne 3 skupinky modlitieb matiek. Skupinka sa stretáva raz týždenne v rovnakom čase a matky sa spoločne modlia za svoje deti, za svoje rodiny.

V prípade záujmu pridať sa, prípadne si vytvoriť svoju novú skupinu sa obráťte na Andreu Kminiakovú, ktorá Vám poskytne bližšie informácie.

Viac info

 

 

 

“Milá mama,
Modlitby matiek sú Božím darom
pre nás mamy, aby sme sa mohli
opäť radovať z nášho materstva.
V malých skupinkách,
duchovne spojené
s matkami celého sveta,
s dôverou odovzdávame
svoje deti do rúk Pána Ježiša.
A ďakujeme mu za novú nádej,
ktorú nám dáva.”